Продукти будь-якої індустрії створюються шляхом застосування технології. Важливою складовою неавтоматичної технології є фахівець. Від знань і вмінь, якими володіє фахівець ,значною мірою залежить якість процесів технології і кінцевого